3.7.2018

Fotografering är till för alla – Rajala Pro Shop är med i Home Street Home Projektet

Fotografering är ett sätt att föreviga livet och världen omkring oss. Fotografiets kraft är stark. Det kan få oss att bli förtjusta, stanna upp, gråta eller skratta. Rajala Pro Shop har den stora glädjen och äran att få samarbeta med Home Street Home. Vi intervjuade Home Street Home organisationens grundare Viola Wallenius.

Home Street Home

 

Vad är Home Street Home?

Home Street Home är en finsk välgörenhetsorganisation som arbetar för barnens välmående och rättigheter i Kenya. Berättelsen om hur Home Street Home organisationen ursprungligen blev till är ett bra exempel på vad viljan att göra gott kan få till stånd.

HSH:s (Home Street Home) historia började 2014 när Viola Wallenius, som precis hade tagit studenten, istället för att söka en studieplats beslöt sig för att åka till Kenya som volontär.

När hon jobbade i Makongeni med att plantera träd och i Nairobis slumområden med att hjälpa barn på ett lokalt barnhem, såg Viola livet från en helt annan synvinkel än hon var van vid i Finland. ”Den resan förändrade och fostrade mig som människa väldigt mycket. Jag lärde mig massor om hela världen och mänskligheten under den resan.” 

Viljan att hjälpa började gro och när hon kom tillbaka till Finland började hon utreda hur hon skulle kunna börja jobba med välgörenhet och med att hjälpa. När viola tog reda på möjligheterna att jobba för välgörenhetsorganisationer, blev hon förvånad. ”Svaret var oftast det samma, eftersom jag inte hade någon högskoleutbildning fanns det inga jobb jag kunde söka”, kommer Viola ihåg.

Men som ung student lämnade hon inte saken därhän utan beslöt sig för att grunda en egen organisation. Så föddes Home Street Home organisationen. HSH:s verksamhet började på hösten 2014 i Finland med olika penninginsamlingar och evenemang för att också få möjligast mycket uppmärksamhet.

Viola kontaktade Salim som hon träffade på sin första resa till Kenya och hon blev ivrig av HSH:s verksamhet. Ett halvår senare var HSH:s Kenya-teamet ihopsatt och organisationen fick också en officiell status i Kenya.

Home Street Home

 

Många projekt, mycket hjälp

HSH började sin verksamhet år 2016 i Kenya med sitt första projekt som heter HSH Feeding Program. Syftet med det här projektet i den avlägsna byn Makongeni, var att dela ut gröt till förskolebarn. Varje morgon får 250 barn, 3-6 åringar sin grötportion via det här HSH projektet.

Vid sidan av grötprojektet har verksamheten vuxit med andra projekt på kort tid. T.ex. olika vatten- och brunnsprojekt har hämtat mycket glädje och hjälp till lokalbefolkningen.

Ett betydelsefullt projekt är också HSH Home Base Care vars målsättning är att hjälpa och stötta t.ex. unga flickor och tonårsmammor som blivit utsatta för våld och sexuellt utnyttjande.

Alla HSH:s nuvarande projekt finns uppräknade på HSH:s hemsida.

Home Street Home

 

Rajala Pro Shop är med och hjälper 

Rajala Pro Shop och Home Street Home beslöt tillsammans att göra gott. Rajala Pro Shop donerar begagnade kameror som Rajala fått i utbyte från sina kunder. Kamerautrustningarna skickas med hjälp av HSH till Kenya och används i bl.a. kreativ terapi. Meningen är att samarbetet ska fortsätta långsiktigt.

”Möjligheterna är många. En tanke är att ordna i HSH Home Base Care fotoverkstäder för flickor, där de kan utrycka sig själva och sina känslor med hjälp av kameran. Det kommer också hjälpa att bearbeta riktigt svåra upplevelser”, berättar Viola

Rajala Pro Shop kastar sig ivrigt med i projektet. ”Det är fint att få vara med och hjälpa. Viola och hela HSH gör ett viktigt och betydelsefullt arbete”, sammanfattar Rajala Pro Shops marknadsföringschef Juhani Toppari.

Den första försändelsen med begagnade kameror gick till Kenya med HSH i juni 2017. Vi kommer att skriva mera om det här i Rajalas blogg.

Home Street Home