1.11.2018

Rajala Ambassador - Daniel Taipale, deluppgift 2

Uppgiften var att fotografera en landskapsbild, där man skulle ägna särskild uppmärksamhet åt att förmedla bildens djupintryck till betraktaren. Användning av element i förgrunden spelade en särskilt viktig roll.

Tredimensionell landskapsbild

 

Man kan lätt tro att det krävs stora variationer av ytform för att få en bild med djup, men egentligen behöver man bara vara lite kreativ för att få en sådan här balanserad bild.

 

Det är en utmaning att fylla hela bildområdet med intressanta element och det kräver övning och öga för att uppnå det. Ofta när du ser ett fint landskap fokuserar du bara på bakgrunden och det mest slående elementet i landskapet, såsom bergen i bakgrunden. Landskapsbilden kan fortfarande kännas lite avslagen, så för att göra den intressant är det bra att tänka på helheten och fylla bilden med intressanta element.

 

DanielTaipale_blogikirjoitus

 

Bildparet i exemplet visar två bilder av samma strand, där endast intressanta berg inte är särskilt intressanta på bilden. För att ge bilden mer djup, placerade jag något i förgrunden som ger bilden mer värde och gör den intressant över hela bildområdet. Jag framhävde också andra element på fotograferingsplatsen utöver berget, som denna strand. Jag schemalade fotograferingen så att mönstret som bildas när vågen träffar stranden drar betraktarens blick till de intressanta bergen som jag ursprungligen ville avbilda. Samtidigt upptäckte jag en annalkande korp från vänster som bara råkade komma in i landskapet och gav upphov till ännu mer innehåll och djup.

 

De tävlande tog emot uppgiften väl. Bilderna visar att man lagt ner mycket arbete på dem! Man har beaktat anvisningarna för uppgiften och alla element i bilderna är på rätt plats. Många av fotograferna har hittat vackra landskap i sina närområden, där kreativiteten också kommer fram som bäst!

 

- Daniel Taipale

Rajala Ambassador 2018