26.11.2018

Rajala Ambassador – Natalia Salmela deluppgift 3

Syftet med uppdraget var att man skulle börja tänka på fotografering som ett arbete och uppmuntra till att övervägaen möjlig karriärväg inom fotografering. Det viktigaste vid kommersiell fotografering är att veta hur man kombinerar kreativitet och samtidigt visar kundens varumärke i rätt ljus. Varumärket får inte döljas, men man får inte heller glömma bildens egen prägel. Slutresultatet måste få betraktaren att stanna upp, skilja sig från andra och, framför allt, stödja varumärket.

 

Kommersiellt fotografi – Ord från mentorn

Enavdefrämsta anledningarna till att jag valde ett kommersiellt foto som uppdrag var att det är svårt att försörja sig på konstfoton, oberoende avhur kreativ fotografering är. I de allra flesta fall kommer fotografernas levebröd specifikt från kunduppdrag, som omfattar olika produkt-, reklam- och andra fotograferingsuppdrag utifrån varumärkesspecifikationer. Förutom stor yrkeskompetens, ska man även haen god förståelse för varumärkets värden och kunna fängsla målgruppen i enlighet med uppdraget.

 

Själv närmar jag mig kommersiell fotografering främst från varumärkesperspektiv. Det är en god idé att beakta varumärkes värden, varumärkets övriga visualitet samt målgrupper. Innan jag börjar fotografera funderar jag alltid på vad bilden ska kommunicera och vad kampanjens mål är, bilden måste stödja dessa saker. Jag försöker fotografera varumärket i dess naturliga miljö, och detta inkluderar även styling avbilden, modeller, belysning och andra element som syns i bilden.

 

rajalaPB160446 

Det är mycket viktigt att fotografen anpassar sig efter kundens och varumärkets anda, inte tvärtom! Det lönar sig inte att gömma din egen prägel, men det viktigaste är alltid produkten som ska fotograferas, inte fotografens personliga varumärke. Det lönar sig att öva olika fotograferingstekniker som ger olika kunder olika avtryck, så att inte varje uppdrag ser likadant ut.

 

rajalaPB160403 kopio

 

Kärnan i allt är att man genast ska kunna identifiera vilket varumärke det är när man ser bilden. Särskiljbarhet är en viktig konkurrensfaktor. Det lönar sig därför att reflektera över om betraktaren förstår för vem bilden har tagits.

 

Det viktigaste kriteriet i uppgiften var vilken effekt som bilden har och om man känner igen varumärket vid första anblicken. Nivån på de tävlande var mycket hög! Varje bild är enastående, men en del av bilderna skiljer sig från de andra. Några av bilderna är så bra att de genast kan användas i varumärkets kanaler och varje bild har enastående i kvalitet.

 rajalaPB160401

Bilderna i inlägget är fotograferade för Way Bakery & Wine Bar.

- Natalia Salmela

 Rajala Ambassador 2018